Nästa kull

Nästa kull är planerad till våren/sommaren 2018   .Då skall StockDogs Icing on the Cacke  paras med  BJ.