Nästa kull

Nästa kull är planerad till hösten /vintern  2018/2019   .Då skall StockDogs Icing on the Cacke  paras hane ej bestämnd ännu.