StockDogs Rocket Man

Rocky har nu hunit bli 10 år gammal och aldrig varit sjuk en dag i sitt liv .Han har på utställningar  fått ett antal Excellent med CK och Bim och har 3 CERT och blev Champion den 2017-05. Han är efter PRA-fria linjer och UA. på båda ögonen  är MH-beskriven med god känt i skott .

Han finns till tillgänglig för avel till lämpliga tikar .

Rocky feb2016